Menu

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

ayaz lojistik

İş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza sunduğumuz; BGYS kapsamını oluşturan network ve altyapı, iletişim, yazılım, bilgi teknolojileri destek hizmetleri ve ilgili tüm iş süreçlerini yönetmekteyiz. Ayrıca insan kaynakları, muhasebe ve finans süreçleri gibi destekleyici süreçlerinde bilginin güvenliğini sağlanması ve sürdürülmesine önemli bir ilke olarak görüyoruz.


Ayaz Lojistik olarak Bilgi Güvenliği uygulamalarımız;


Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları en asgariye indiriyoruz, Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürerek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebiliyoruz, Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçiyor ve geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale getiriyoruz,


Tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre yürütüyor, uyumlu ve dengeli olmasını sağlıyoruz, Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere tam uyum sağlıyoruz,


Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini koruyor, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlıyoruz,


Çalışanlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerlerimizi koruyoruz, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini sağlayarak istiktarı koruyoruz.iso 270001 sertifikası