Menu

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

ayaz lojistik kurumsal fotoğraf

Şirketimizin vizyonları doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri (iş ortağı) beklentilerini karşılayan, güvenilir hizmerlerimizi geliştirir, planlar ve kaliteli hizmet veririz.


Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante ederiz ve sürekli iyileştirilme yaparak belgelerimizi güncelleriz.


Toplam Kalite stratejisini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerimize ulaşmayı sağlarız, İş süreçlerimizi değerlendirme sürecileri ile sürekli gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımlar belirleriz.


Sürekli iyileştirme yaklaşımı, tüm süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükselmesini sağlarız.


Yenilikçi,teknolojik ve yaratıcı yaklaşımların teşvik edilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştiririz.


Kalite yönetim sisitemimizi Çevre, Müşteri, Bilgi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, lojistik sektöründe kalite açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.iso 9001 sertifikası