Depo Otomasyon Sistemleri

Depo Otomasyon Sistemlerinin Gelişimi ve Yararları

Depo Otomasyon Sistemlerinin gelişimi diğer birçok yazılım sistemlerinin gelişimine benzer. İlk önce sadece depoda bulunan malların depolanması ve hareketlerinin kontrolünü yapan bir sistem olan depo otomasyon sisteminin rolü, basit üretimlerin takibi, taşıma yönetimi, sipariş yönetimi ve bütün bir muhasebe sistemine doğru genişlemiştir.

Lojistik Firmaları Depo Otomasyon Sistemlerinin uygulamasında sürekli yatırımlara devam etmektedir. Özellikle Depolama Hizmetleri yazılım geliştirme operasyon süreçlerinde başarıyı getirmektedir.

Operasyonla ilgili yazılımların dedesi olan MRP ile kıyaslarsak, MRP (Ürün Kaynak Planlaması) de ilk önce üretim alanındaki hammaddelerin planlanması için düşünülmüş bir sistem idi. MRP daha sonra MRPII adını alan üretim kaynak planlamasına dönüştü. MRPII, temel MRP sistemini temel olarak aldı ve bunun üzerine zaman planlaması ve kapasite planlaması mantığını ekledi. MRPII de zamanla Kurumsal Kaynak Planlamasına yani ERP ye dönüştü. ERP, MRPII nin üzerine finans, müşteri ve tedarikçi yönetimi fonksiyonelliklerini ekledi. Şimdi ise Depo Otomasyon sistemlerinin depo-odaklı ERP sistemlerine dönüşmesi tartışılmaktadır. Açık olan odur ki, Depo Otomasyon Sistemlerinin, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemlerinin, Dağıtım İhtiyaç Planlamasının, Taşıma Yönetimi Sistemlerinin, Tedarik Zinciri Planlamasının, Gelişmiş Planlama ve Zaman Yönetiminin ve Üretim Yönetimi Sistemlerinin fonksiyonlarının üstüste binmesi ve bu şekilde birbirlerini kapsar şekilde gelişmesi operasyonlarını yönetebilmek için yazılım arayan firmalar için bir karışıklığa sebep olmaktadır. Depo Otomasyon Sistemleri birçok fonksiyonelliğe sahip olmaya devam etse de bir depo otomasyon sisteminin ana fonksiyonları hiç değişmemektedir. Bir depo otomasyon sisteminin ana amacı bir operasyondaki malların stoklanması ve hareketlerinin kontrolüdür. Yönlendirmeli toplama, yönlendirmeli tedarik (replenishment) ve yönlendirmeli yerleştirme, depo otomasyon sistemlerinin anahtarıdır. Bir depo otomasyon sisteminin detaylı kuruluşu ve işlemesi bir tedarikçiden diğer tedarikçiye çok değişiklik arz etmesine karşılık ürünlerin nerede stoklanacağı, nereden toplanacağı ve bu işlemlerin hangi sırada yapılacağını belirleyen temel mantık ürün, lokasyon, miktar, birim ve sipariş kombinasyonlarını kullanmaktan geçmektedir.

GERÇEKTEN BİR DEPO OTOMASYON SİSTEMİNE İHTİYACINIZ VAR MI?

Her deponun bir depo otomasyon sistemine ihtiyacı yoktur. Kuşkusuz her depo, sistemin bazı fonksiyonlarından fayda elde edecektir, fakat bu fayda Depo Otomasyon Sistemi kuruluşundan ve işletilmesinden meydana gelecek maliyetlere değecek midir? Depo Otomasyon Sistemleri büyük, karışık ve veri yoğun uygulamalardır. Çok fazla başlangıç kuruluş ayarlarına, çok fazla sistem kaynağına ve veri yönetimine ihtiyaç duyarlar. Evet, Depo Otomasyon Sisteminizi de “Yönetmek” zorundasınızdır. Çok büyük operasyonlarda, şirketler depo otomasyon sisteminin sorumluluğunu yüklenebilmek için bilgi işlem departmanları kurarlar.

İddialar:

  • Depo Otomasyon Sistemi, envanterinizi düşürecektir!
  • Depo Otomasyon Sistemi, iş gücü maliyetlerini azaltacaktır!
  • Depo Otomasyon Sistemi, stoklama kapasitesini artıracaktır!
  • Depo Otomasyon Sistemi, müşteri hizmetini artıracaktır!
  • Depo Otomasyon Sistemi, Envanter Doğruluğunuzu artıracaktır!

GERÇEK HAYAT

Barkod Cihazları kullanılan bir Depo Otomasyon Sistemi kurmakla, büyük olasılıkla envanter doğruluğunuz artacaktır, (sistemi kullanacak eleman sayısı depodaki normal operasyondaki eleman sayısından az olmak suretiyle) iş gücü maliyetlerinizi azaltacaktır, ürün dönüş hızlarını artırarak müşteri hizmet seviyenizi artıracaktır. Envanterin azalması ve stoklama kapasitesinin artması beklentisi ise daha az olasılıklıdır. Mal kabul işlemlerindeki doğruluk ve verimlilik güvenlik stokunun azalmasına yol açsa da bu sizin toplam envanterinizde çok düşük bir yer tutacaktır. Envanter seviyelerini kontrol eden ana faktör, lot boyutları, sevkiyat hızları ve talep değişimleridir. Bir Depo Otomasyon Sisteminin bu faktörlere çok önemli bir etkisi olmayacaktır.

Bir depo otomasyon sistemi kurmaya karar verirken en önemli sebepler, müşterilere hizmet verirken şu an kullandığınız sistemin size sağlamadığı fakat depo otomasyon sisteminin sağladığı hizmet faktörleridir. Bunlar ilk-giren-ilk-çıkar sistemi (FIFO), direk sevkiyat (crossdocking), otomatik toplama tedarikleri, dalga toplaması (wave picking), lot takibi, saha yönetimi (yard management), otomatik veri toplama, otomatik ürün elleçleme vs. gibi işlemlerdir.

KURULUM

Bir Depo Otomasyon Sisteminin kurulumu çok geniş bir yelpaze de olabilir. Her bir ürünün ve lokasyonun özellikleri saptanmalıdır. En azından ürün grupları veya lokasyon grupları bazında bu ayırım yapılabilmelidir. Bir ürünün özelliklerinin detayı şu şekillerde olabilir: ürünün boyutları, ağırlıkları, ürünün birimleri (adet, koli, palet, vs.), ürünün aynı lokasyonda diğer ürünlerle birlikte stoklanıp stoklanamayacağı, raflara yerleşip yerleşemeyeceği, ürünün paletinin yüksekliği, bir lokasyona konulabilecek en fazla miktar, ürünün tehlike arz edip etmediği, nihai ürün mü hammadde mi olduğu, hızlı hareket eden bir ürün mü yoksa yavaş hareket eden bir ürün olduğu gibi. Bazı operasyonlar ürünler için bu detayda bilgi gereksinimi duyarken, birçok operasyon benzer tipteki ürün grupları oluşturarak bu detaya ihtiyaç duymaz. Örneğin, siz bir müzik CD si dağıtıcısı iseniz, ürünlerinizi tek CD, 2 CD li gibi gruplara ayırabilir ve her bir grup için genel boyut bilgisi ve ağırlık bilgisi girebilir ve işlemlerinizi bu gruplandırmaya göre yapabilirsiniz. Kutulu CD Setleri veya özel paketteki CD ler gibi bu gruplandırmaya uymayan gruplarla ise özel olarak ilgilenmeniz gerekebilir. Depodaki lokasyonlar için de değişik lokasyon grupları yaratabilirsiniz. Örneğin CD toplamalarında kullanmak üzere P1, P2, P3 gibi üç değişik lokasyon grubu yaratabilirsiniz. Tek CD li ürünlerinizi P1, çift CD li ürünlerinizi P2 ve diğer CD tiplerini de P3 lokasyon grubuna aktarabilirsiniz. Koli içi adetleri ve palet içi adetlerini de her bir CD grubu için ayrı ayrı tanımlayabilirsiniz.

Bu bir anlamda basit gözükebilir ama gerçek hayatta çok fazla grup dışında farklı ürünle karşılaşırsınız ve bu ürünler için özel ayarlamalar yapmanız gerekmektedir. Ürün ve lokasyonların fiziksel özelliklerini ayarlamak ise gerçek resmin sadece çok küçük bir bölümüdür. Ürünlerin lokasyonlara kaç adet sığabileceğini ve nerelere yerleşebileceklerini ayarladıktan sonra sistemin ürünleri hangi sırayla nerelerden toplama emirlerini vereceğini, nerelere nerelerden tedarik işlemini gerçekleştireceğini ve yerleştirmenin nasıl yapılacağını saptayabilmesi için de daha bir çok bilgi vermeniz gerekmektedir. (Unutmayın ki bir depo otomasyon sistemini asıl oluşturan şey “yönlendirmeli hareketlerdir.”) Bunu çok çeşitli ürün/lokasyon/sipariş ve miktar kombinasyonlarına mantık oluşturmakla yapabilirsiniz.

Aşağıda lokasyonları ve sıralamayı belirleyecek birkaç mantığı listeliyoruz:

Lokasyon Sıralaması:
Bu en basit mantıktır. Her bir lokasyona depodaki akışa göre bir lokasyon sıralaması tanımlarsınız. Sipariş toplamada ve ürün yerleştirme işlemlerinde bu sıralamayı baz alarak depodaki akışı sağlayabilirsiniz.

Zone (Bölgesel Alan) Mantığı:
Lokasyonlarınızı değişik bölgesel alanlara bölerek deponuzdaki belli alanlarda yönlendirmeli toplama, yerleştirme ve tedarik işlemlerini yapabilirsiniz. Bölgesel alan sadece belli bir alanı tanımlayacağı için, lokasyon bazında işlem yapma ihtiyacı hissederseniz, bu takdirde o özel lokasyon için ayrıca bir başka mantık tanımlamanız gerekmektedir.

Sabit Lokasyon:
Bu mantıkta her bir ürünün toplanacağı, yerleştirileceği ve tedarik edileceği lokasyonu önceden belirlersiniz. Adetsel veya koli sel toplama işlemleri için sabit lokasyon mantığı çok fazla kullanılır. Fakat bu alanlar genelde ikinci depolama alanı olarak kullanılırlar.

Rastgele Lokasyon:
Bilgisayarlar rastgele çalışmayacakları için aslında rastgele lokasyon terimi biraz yanıltıcıdır. Rastgele lokasyon mantığında ürünlerin yerleştirilmesi, toplanması veya tedariki için önceden belirli alanlar yoktur. Bölgesel alan mantığında olduğu gibi özel bir lokasyon için ayrıca bir mantık oluşturmak gerekmektedir.

İlk-Giren-İlk-Çıkar (FIFO):
Depoda bulunan en eski tarihli ürünün toplanması işlemidir.

Son-Giren-İlk-Çıkar (LIFO):
FIFO nun tersidir. Bu şekilde bir sistemle daha hiç karşılaşmadık.

En Az Lokasyon:

Bu mantık daha çok verimlilik için kullanılır. En az yerden toplama (Pick-From-Fewest) mantığı, lokasyonlardaki ürün miktarlarını kontrol ederek en az lokasyon kullanarak toplama işlemini gerçekleştirmeye yarar. En az yere yerleştirme (Put-to-fewest) mantığı eldeki miktarı en az lokasyona yerleştirmeye yarar. Verimlilik açısından bu yöntem çok kullanışlı gözükse de zaman içerisinde deponun yer kullanımını çok düşürür. En-az-yerden-toplama mantığı ürünlerin az miktarlarda depoda dağınık olarak durmalarına sebep olur, en-az-yerleştirme mantığı da depodaki küçük ve yarım kullanılan alanları dikkate almaz.

Temizlemek-İçin-Topla (Pick-To-Clear):
Depodaki en az miktarda ürün bulunan lokasyonlardan ürün toplama mantığıdır. Depo alanı optimizasyonu için en ideal yöntemdir.

Rezerve Alanlar:
Toplama ve yerleştirme işlemleri için önceden belirlenmiş belli lokasyonları kullanmayı hedefler. Rezerve Alan tanımının en çok kullanıldığı alan direk sevkiyat (crossdocking) işlemleridir. Burada mal giriş alanlarındaki belli miktardaki malı direk olarak yükleme rampalarına veya rampada bekleyen araçlara yüklemede rezerve alan mantığı çok iş görür.

En-Yakın-Lokasyon:
Bu yöntemde daha önceden aynı üründen yerleştirme veya toplama işlemi yapıldı ise bu lokasyona en yakın lokasyondaki ürünün toplanması veya yerleştirilmesidir. Bu yüzden de yakınlık toplaması veya yerleştirmesi diye de bilinir. Bu yöntemde gerçek en yakın lokasyondan çok en kısa yolu oluşturacak mesafeyi belirtmek daha önemlidir. Hemen arka koridordaki bir lokasyon fiziksel olarak daha yakın olsa da (3 metre), işçinin oraya gidebilmesi için bütün koridoru katetmesi gerekeceği için ((40 metre), aynı koridordaki (10 metre) ilerdeki bir lokasyon aslında işçi için daha yakındır.

Küpü Maksimize Etme:
Birçok depo otomasyonu sisteminde küp mantığı bulunmasına rağmen çok az kullanılmaktadır. Küp mantığında ürünün boyutlarından hacmi hesaplanır ve lokasyona sığıp sığmayacağı kontrol edilir. Eğer depolamada lokasyon hacminin her yanı tam olarak doldurulacak şekilde yerleştirme yapılabiliyorsa, küp mantığı kullanılabilir. Gerçek hayatta bunun genelde mümkün olmamasından dolayı küp mantığı kullanılmamaktadır.

Birleştirme (Consolidate):
Ürünün daha önce konulduğu lokasyona bakarak yerleştirmeyi buraya yapma. Eğer ürün birden fazla lokasyonda mevcut ise birleştirme işlemi için ek hareketler de yapılmaktadır.

Lot Sıralaması:
Lot numarasına veya tarihe bakılarak yerleştirme ve toplama işlemlerinde lokasyon belirleme işlemidir.

En iyi lokasyonu belirlemek için birden fazla mantık metodunu kullanmak gerekmektedir. Örneğin, Aynı tarihli mallar farklı lokasyonlarda stoklanıyor ise FIFO içerisinde temizlemek-için-toplama metodu kullanmak iyi olacaktır. O an ki iş yükünüze göre mantığı da değiştirebilirsiniz. İşin yoğun olduğu dönemlerde verimliliği artıracak metotları seçerken, işlerin az olduğu dönemlerde depo alanı kullanma optimizasyonunu sağlayan mantığı seçebilirsiniz.

DİĞER FONKSİYONELLİKLER / HUSUSLAR

Dalga Toplama(Wave Picking)/ Grup Toplama (Batch Picking)/ Bölgesel Toplama (Zone Picking)
Sistemler arasında değişik toplama metodlarına destek de değişmektedir. Bu metodlar için Sipariş Toplama dokümanını okuyunuz.

Emir Karışımı (Task Interleaving)
Toplama ve yerleştirme gibi değişik iş emirlerini karıştırarak verimliliği artırma işlemidir. Tam palet yükleme operasyonlarında kullanılır. Forklift operatörüne kendi yolu üzerindeki bir paleti sonraki toplama noktasına taşıması emri verilmesi bir emir karışımıdır. Çok büyük depolarda bu, yolun kısalmasına ve hızın artmasına sebep olabilir, aynı zamanda da forkliflerin enerjilerinin en optimum şekilde kullanılarak enerji tasarrufuna da yol açar. Emir karışımı aynı zamanda yerleştirme veya toplama işlemi yaparken sayım işlemlerinin de ara sıra yapılmasını da sağlayabilir.

Otomatik Veri Toplama (OT/VT)
Bir depo otomasyon sistemi kurarken, otomatik veri toplama terminalleri de kullanacağınız varsayılmaktadır. Genelde barkod okuyuculu RF (radyo frekanslı) taşınabilir el terminalleri kullanılır. Donanım ve yazılım seçim işlemini aynı anda ve aynı tedarikçi ile yapmanızı önermekteyiz. OT/VT donanımlarına destek veren bir yüksek maliyetli depo otomasyon paketinin sonuçta size daha az maliyete mal olacağını göreceksiniz. Depo otomasyon paketlerinde OT/VT donanımlarıyla ilgili “destekler”, “kolayca entegre edilir”, “direk bağlanır” gibi pazarlama terminolojileri görmekteyiz. Bu cümleler çok fazla şey ifade etmeyebilir, depo otomasyon sisteminin bu donanımlar ile nasıl entegre olduğunu özel sorular sorarak test etmelisiniz. Bazı depo otomasyon sistemleri sadece belli bazı donanımları desteklemektedir. Eğer düzgün donanımlarla ve sizin seçtiğiniz şekilde bir entegrasyon mevcut ise bu size zaman ve para kazandıracaktır. Eğer depo otomasyon sistemi bu entegrasyona sahip değilse, bu o sistemi almayacağınız anlamına gelmez. Sadece donanım entegrasyonu için zaman ve çaba harcanması gerektiği anlamına gelmektedir. Programlama maliyetleri çok farklı olabileceği için bu maliyetleri de araştırmanız gerekmektedir. Depo Otomasyon Sistemi tedarikçiniz ve donanım tedarikçileriniz ile daha işin başında bu konuları görüşüyor olmanız ilerde değişik sürprizlerle karşılaşmanızı önler.

Otomatik Elleçleme Cihazları ile Entegrasyon
Eğer elleçleme otomatik sistemleri kullanmayı düşünüyor iseniz, bu işlemi yazılım seçim aşamasında düşünmelisiniz. Bu tip entegrasyonlar çok pahalı oldukları için, ve depo otomasyon sistemlerinde büyük değişikliklere sebep olabilecekleri için depo otomasyon sistemi seçiminizde önemli bir rol oynayabilir. Yazılım seçimi işleminde bu donanımların tedarikçileri ile görüş alışverişinde olmanız gerekmektedir.

İleri Sevkiyat Bildirgeleri (Advanced Shipment Notifications ASN)
Eğer tedarikçileriniz ileri sevkiyat bildirgelerini elektronik ortamda gönderebiliyorlar ve ona göre ürünlerini etiketleyebiliyorlar ise, Depo otomasyon sisteminin mal kabul işlemlerini daha hızlı yapabileceğinden emin olunuz.

Devir Sayımları (Cycle Counting)
Bir çok depo otomasyon paketi devir sayımı fonksiyonuna sahiptir. Devir sayımıyla ilgili operasyonel ihtiyaçlara göre değişiklikler gerekebilir. Devir Sayımı ile ilgili makaleyi okumanızı tavsiye ediyoruz.

Direk Sevkiyat (Crossdocking)
En basit anlamda direk sevkiyat, mal kabul alanına gelen bir araçtan malların indirilerek sevkiyat alanındaki başka bir araca yüklenmesi ve sevk edilmesi ve dolayısıyla depolama alanının kullanılmamasıdır. Direk sevkiyat gerçekte çok fazla kullanılmamaktadır. Direk sevkiyat için yükleme ve boşaltma alanlarını ürünlerin sınıflandırılması ve sayımı için büyük alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Direk sevkiyat sizin operasyonunuz için önemli ise depo otomasyon sisteminin bunu desteklediğinden emin olmalısınız.

Koliye-Göre-Toplama (Pick-To-Carton)
Koliye göre toplama işleminde koli büyüklükleri hesaplanarak toplanacak ürünlerin hacimleri ve ağırlıkları hesaplanır ve uygun koli boyutunun seçilmesi ve ona göre toplamanın yapılması sağlanır. Eğer aynı hacim ve ağırlıkta ürünler depolanıyorsa bu sistem en iyi şekilde çalışır. Çok değişik tipte, hacimde ve ağırlıkta ürünler depolanıyor ise bu yöntemi kullanmak oldukça zordur.

Yer Ayırma (Slotting)
Depoda yerleştirme operasyonları için yer ayırma işlemi önemlidir. Yer ayırma işlemi için özel geliştirilmiş yazılımlar olabileceği gibi, depo otomasyon sistemleri genelde bu özelliği taşırlar. Yer ayırma işlemleri ürünün devir hızını (toplama sıklığı), hacim kullanımını baz alarak en iyi yerleştirme lokasyonunu belirler.

Saha Yönetimi (Yard Management)
Saha yönetimi depolama alnına gelen araçların yükünü, ne zaman gelip ne zaman boşaltma yaptıklarını, tesise giriş ve çıkış saatleri ve tesisteki yerlerini kontrol edebilme işlemidir. Saha yönetimi daha çok direk sevkiyat ile alakalı olup yükleme ve boşaltma rampalarının ve buradaki araçların yönetimi ile ilgilidir. Bazı depo otomasyon sistemleri saha yönetimine sahip olsalar da her bir aracı depoda bir lokasyon olarak göstermek suretiyle saha yönetimi olmayan paketlerde de saha yönetimi gerçekleştirilebilir.

İş gücü Takibi / Kapasite Planlama
Bazı depo otomasyon paketleri iş gücü takibi ve kapasite planlama konusunda fonksiyonlar sunmaktadırlar. Üretimde çalışan herhangi bir kişi bu mantığı bilebilir. Her bir iş için insan gücü ve makine gücü için standartları baştan girersiniz. Her bir vardiya için de elinizde bulunan iş gücü ve makine gücünü sisteme girersiniz. Depo otomasyon sistemi bu veriler ile kapasite ve iş yükünü hesaplayabilir. Üretim planlama kapasite planlamayı yıllardan beri kullanmaktadır. Var olan iş gücünü ve gerekli iş gücünü belirlemek bu işlemin zor tarafıdır. Depolamada kapasite planlamasına karşı olmamamıza rağmen, birçok operasyonun bu tip bir kapasite planlamasına imkân vermeyeceğini düşünmekteyiz. Fakat verimlilik ölçümü için iş gücü takibinin gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Birçok depo yönetim sistemi verimlilik ölçümleri için gerekli verilere sahiptir. Her bir operasyonda verimlilik ölçüleri farklı olabileceği için, burada her bir operasyon için özel raporlama ihtiyacınız doğacaktır.

Aktivite-bazında-maliyet/faturalama
Bu işlem bilhassa 3ncü parti lojistik firmaları için geliştirilmiştir. Önceden belirlenmiş aktiviteler için aktivite bazlı maliyetlendirme yapılabilir. Örneğin, 3ncü parti lojistik şirketi her bir mal kabul veya sevkiyat operasyonu için veya depolama hizmeti için özel fiyatlandırma yapabilir.

Internet-Tabanlı?
Depo otomasyonu paketleri diğer yazılım paketlerine kıyasla daha hızlı bir şekilde internet tabanlı hale gelmektedir. “Internet Tabanlı”, “İnternete Açık”, “E-Depo Yönetimi” gibi yeni terminolojiler çok değişik anlamlara gelebilirler. Bu tip sistemler özellikle 3ncü parti lojistik firmaları için önemlidir.

Var Olan Muhasebe / ERP Sistemleri ile Entegrasyon
Eğer depo otomasyon sisteminiz firmanızda kullanılan muhasebe paketi veya ERP paketi ile entegre değilse bu entegrasyon işleminde hem para hem de zaman harcayacaksınız demektir. İlerde entegrasyon problemlerinin bir şekilde standart yöntemlerle çözüleceğini düşünsek bile, hala bu konuda bir standartlaşma mevcut değildir. İdeal olan, depo otomasyonu tedarikçinizin sizin sisteminiz ile entegrasyon tecrübesinin olmasıdır. Bu genelde mümkün olmamakla birlikte en azından benzer sistemlerle entegre olması arayacağınız husus olmalıdır. Depo Otomasyon Sistemi + Diğer Her şey. Başta da bahsettiğimiz gibi depo otomasyon paketlerine her geçen gün yeni modüller eklenmektedir. Finans, basit üretim, taşıma yönetimi, satın alma ve sipariş yönetimi de bunların içinde yer almaktadır. Bu depo otomasyon sistemleri için tek bir paket olmaktan çok modüler bir yapıda olması anlamına gelmektedir. Depolama ve dağıtım sizin asıl işinizin önemli bir parçası ise depo otomasyon sistemleri sizin için önemli bir seçenek olacaktır.

UYGULAMA İPUÇLARI

Standart “hafife almayın”, “çok test edin”, “eğitim eğitim eğitim” gibi ipuçlarının yanı sıra depo otomasyon sistemlerinin veri bağımlı ve çok kısıtlı sistemler olduğunu unutmamak gerekir. Fonksiyonların düzgün çalışması için gerekli verilerin girilmesi gerekmektedir.

Örnek 1:

Müşteri Temsilcisi: Neden XYZ ürünü dün müşteri 123 e sevk edilmedi?

Depo Yetkilisi: Depo Otomasyon Sistemi, bu ürünü bulamadı ve sevk emri yaratmadı.

Müşteri Temsilcisi: Tamam ama benim ekranımda üründen 1A lokasyonunda 500 adet bulunduğu görünüyor. Siz de bana ürün yok diyorsunuz.

Depo Yetkilisi: Hayır dediğiniz doğru orada ürün var.

Müşteri Temsilcisi: Ben eğer bu ürünleri ekranımda görüyorsam neden depo otomasyon sistemi bunları bulamıyor.

Depo Yetkilisi: Bilemiyorum. Sanırım bazı ayarlamalar ile ilgili problem var. Tüm ayarlamaları yapmazsanız sevk emri vermiyor.

Örnek 2:

Depo Yetkilisi: Sana bu paletleri F12 lokasyonuna götürmeni söylemiştim.

Forklift Operatörü: Götürmeye çalıştım ama depo otomasyon sistemi bana izin vermedi.

Depo Yetkilisi: Neden izin vermedi?

Forklift Operatörü: Bana ürünlerin oraya sığmayacağını söyledi.

Depo Yetkilisi: Peki, sence sığıyorlar mıydı?

Forklift Operatörü: Evet

Depo yetkilisi: Peki depo otomasyon sistemi neden onların oraya sığmayacağını düşünüyor.

Forklift Operatörü: Sanırım bazen farklı boyutlarda ürün geliyor.

Bu tip konuşmalar depo otomasyon sistemindeki gerçek konuşmalardır. Depo otomasyon sistemi kurarken siz sisteminizin üstüne ayrıca yeni bir teknoloji katmanı koyuyorsunuz. Ve her bir yeni teknoloji katmanında yeni iş yükü ve problem olasılığı da beraberinde gelmektedir. Tabii ki bu depo otomasyon sistemlerinin bir ayıbı değildir. Depo otomasyon sistemlerinden gelen insanlar olarak depo otomasyon sistemlerinin artılarının çok fazla olduğunu söylüyoruz. Depo Otomasyon Sistemleri sizin müşterilerinize vereceğiniz hizmetin kalitesini artırmakta ve size rekabet avantajı kazandırmaktadır.

Türkiye’nin Lojistik Üssü olarak bilinen İstanbul Tuzla Depolama Merkezleri sizin rekabet avantajı sağlamanıza yardımcı olacağını ayrıca hatırlatmak isteriz.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google

Cevap Yaz