Entegre Yönetim Sistemi Politikası

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018

Ayaz Lojistik olarak politikamız, ülkesini çok seven ve ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, topluma ve müşterilerine  karşı sorumluluklarının bilincinde, en uygun iş modellerini düşünürken, bu hedefi göz önünde bulundurarak her müşterimizin önceliklerini, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yapan, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olmaktır. Hedefimiz müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır.
 
Müşterilerimizi memnun etme yolunun, çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilincinde olarak, çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamını sağlamakta, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemekteyiz.
 
Maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve uzun vadeli karlılığımızı arttırmak, geleceğimizi güven altına almak, tedarikçilerimizle karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak sağlanabilir.
 
Bu bağlamda amacımız bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Toplam Kalite Yönetimi’ni yaşam şekli olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.

Yasal yükümlülüklerin yerine getirildiği, tüm çalışanların, taşeronların ve tedarikçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürlerine uyarken aynı zamanda uygulama ve gelişimine katkı sağladığı, güçlü ve sürdürülebilir bir iş sağlığı, güvenliği  kültürü oluşturmaktır.

Etkileşimde bulunduğu tüm kişilerin üstlendikleri vazifelerdeki İş Sağlığı, Güvenliği, Çevre ve Kalkınma ile ilgili sorumluluklarını anlamaları ve uygulamaları için bilinç seviyesini arttıracaktır.

Çalışanlarını, taşeronlarını, tedarikçilerini ve müşterilerini iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili konulara dahil ederek, sürekli gelişim için faaliyetlerindeki tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri azaltmayı sağlamaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği planının ve hedeflerinin geliştirilmesi, uygulanması ve ilgililerine etkili ve tutarlı şekilde iletilmesi için kaynaklarının kullanılmasını sağlamaktadır. 

 

GENEL MÜDÜR